Sunday
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday1 book ? minutes 20
2 book ? minutes 30
3 book ? minutes 20
4 book ? minutes 30
5 book ? minutes 20
6 book Encyclopedia of Immaturity minutes 40
7 book ? minutes 20 book ? minutes 20
8 book ? minutes 20
9 Book Graveyard minutes 60
10 book graveyard minutes 20
11 book theodosia
minutes 60
12 book theodosia minutes 45
13 book ? minutes 20
14 book ? minutes 20
15 book ? minutes 20
16 book ? minutes 20
17 book ? minutes 20
18 book ? minutes 20
19 book theodosia minutes 30
20 book sugar minutes 40
21 book sugar minutes 20
22 book rump minutes 40
23 book rump minutes 30
24 book ? minutes ?
25 book jinx minutes 20
26 book jinx minutes 20
27 book jinx minutes 20
28 book jinx minutes 60
29 book klipfish code giant squid minutes 70
30 book rithmatist minutes 30
31 none